پاکستان و افغانستان ساغلیق رسمی لری یولیقمه کسل لر بوییچه سوزلشگنلر

پاکستان و افغانستان ساغلیق رسمی لری یولیقمه کسل لر بوییچه سوزلشگنلر

اولکه عامه ساغلیق سرپرست وزیری داکتر قلندر عباد پاکستانگه قیلگن رسمی سفر جریانیده، پاکستان صحی رسمیلری بیلن اوچره شیب، تورلی مسائل بوییچه اینیسقه یولیقمه کسل لر بوییچه سوزلشگنلر.

اولکه عامه ساغلیق سرپرست وزیری داکتر قلندر عباد پاکستانگه قیلگن رسمی سفر جریانیده، پاکستان صحی رسمیلری بیلن اوچره شیب، تورلی مسائل بوییچه اینیسقه یولیقمه کسل لر بوییچه سوزلشگنلر.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos