هرات تېمیر یۉلی اداره‌سی، ‎هرات–

هرات تېمیر یۉلی اداره‌سی، ‎هرات–

خواف تېمیر یۉلی آرقه‌لی سوداگرلیک توارلر انتقال بېریلیش تیزیمی نی تیزلیک‌ده باشله‌نیشی‌دن خبر بېره‌دی.

خواف تېمیر یۉلی آرقه‌لی سوداگرلیک توارلر انتقال بېریلیش تیزیمی نی تیزلیک‌ده باشله‌نیشی‌دن خبر بېره‌دی.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos