مسلک و تخنیک بوییچه تعلیم کوریش مرکزلریدن بیریسیده سقلش رادر نینگ طرحی

مسلک و تخنیک بوییچه تعلیم کوریش مرکزلریدن بیریسیده سقلش رادر نینگ طرحی

مسلک و تخنیک بوییچه تعلیم کوریش اداره سی نینگ ایتیشیچه؛ اوشبو ابتکار یوتوقلیگی، افغان تکنالوژی انستیتوتی اوقوچیسی هارون ناملی تمانیدن توزه‌لگن.

مسلک و تخنیک بوییچه تعلیم کوریش اداره سی نینگ ایتیشیچه؛ اوشبو ابتکار یوتوقلیگی، افغان تکنالوژی انستیتوتی اوقوچیسی هارون ناملی تمانیدن توزه‌لگن.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos