مختومقولی – انسانیت شاعری ناملی اثر چاپ گه تیارلنگن

مختومقولی – انسانیت شاعری ناملی اثر چاپ گه تیارلنگن

اوشبو علمی اثر فیلولوژی فنلری دوکتوری، پروفیسور بهادیر کریم‌نینگ تمانیدن مختومقولی‌شناسلیککه دایر اوزبیک-تورکمن تیلیده مقاله لر توپلنگن.اوشبو کتاب تورکمن تیلی و خلقی نینگ اولوغ و بی‌بدیل شاعری مختوم قولی فراغی تولدی نینگ 300 ییللیگیگه بغیشلنه‌دی.

اوشبو علمی اثر فیلولوژی فنلری دوکتوری، پروفیسور بهادیر کریم‌نینگ تمانیدن مختومقولی‌شناسلیککه دایر اوزبیک-تورکمن تیلیده مقاله لر توپلنگن.
اوشبو کتاب تورکمن تیلی و خلقی نینگ اولوغ و بی‌بدیل شاعری مختوم قولی فراغی تولدی نینگ 300 ییللیگیگه بغیشلنه‌دی.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos