علشیر نوایی، حیاتی و ایجادی» ناملی کتاب چاپ دن چیقدی

علشیر نوایی، حیاتی و ایجادی» ناملی کتاب چاپ دن چیقدی

اوشبو کتاب، امیر علیشیر نوایی نینگ توغیلگن کونی مناسبتی بیلن بلخ ده چاپ دن چیققن.اثر نینگ مولفی اوزبیکستان لیک یازووچی مت‌یعقوب تازه گل رجپوونه، محرری پوهنوال استاد سید محمد عالم لبیب، نشرگه تیارلاوچیسی پوهنوال استاد نور الله آلتای بولیب، بیانی اجتماعی و مدنی جمغرمه سی تامانیدن نشر ایتیلگن.

اوشبو کتاب، امیر علیشیر نوایی نینگ توغیلگن کونی مناسبتی بیلن بلخ ده چاپ دن چیققن.
اثر نینگ مولفی اوزبیکستان لیک یازووچی مت‌یعقوب تازه گل رجپوونه، محرری پوهنوال استاد سید محمد عالم لبیب، نشرگه تیارلاوچیسی پوهنوال استاد نور الله آلتای بولیب، بیانی اجتماعی و مدنی جمغرمه سی تامانیدن نشر ایتیلگن.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos