ساغلیق‌نی سقلش وزیرلیگی مالی و اداری اورین باسری سمنگان ولایتیده ساغلیق ایشلاوچیلری بیلن اوچره‌شگن

ساغلیق‌نی سقلش وزیرلیگی مالی و اداری اورین باسری سمنگان ولایتیده ساغلیق ایشلاوچیلری بیلن اوچره‌شگن

ساغلیق‌نی سقلش وزیرلیگی مالی و اداری اۉرین‌باسری سمنگان ولایتی تامان سفریده اوشبو ولایت ساغلیق ریاست ایشلاووچی‌لری و شفکارلری بیلن اوچره‌شووده اولر قینچیلیک‌لری‌گه یېتیشیب آلینیشی‌دن ایشانچ بېردی.

ساغلیق‌نی سقلش وزیرلیگی مالی و اداری اۉرین‌باسری سمنگان ولایتی تامان سفریده اوشبو ولایت ساغلیق ریاست ایشلاووچی‌لری و شفکارلری بیلن اوچره‌شووده اولر قینچیلیک‌لری‌گه یېتیشیب آلینیشی‌دن ایشانچ بېردی.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos