برشنا شرکت رهبرلیگی بیلن تورکمنستانلیک هیاتی اورته سیده تخنیکی ییغین بولیب اوتدی

برشنا شرکت رهبرلیگی بیلن تورکمنستانلیک هیاتی اورته سیده تخنیکی ییغین بولیب اوتدی

برشنا شرکت رهبرلیگی همده تورکمنستان‌لیک تخنیکی پروژه‌لر مسوولی مرآد آرتیکوف همده ایکی تامان تخنیکی مسوول‌لری حضوری بیلن قۉشیمچه تخنیکی ییغینیده، ‎هرات نورالجهاد سب‌ستیشن ترقیات پروژه ایشی آلغه باریشی، حجت‌لرنی آماده بۉلیشی و اوشبو پروژه‌نی اوز وقتیتیده تطبیق اېتیلیشی حقیده بحث بۉلدی.برشنا شرکتی رهبرلیگی، ترکمنستان‌لیک تامانیدن، قۉشیمچه تخنیکی هیأت ییغین‌لرده، اوشبو پروژه تطبیق اېتیلیشی اوچون، پروژه

برشنا شرکت رهبرلیگی همده تورکمنستان‌لیک تخنیکی پروژه‌لر مسوولی مرآد آرتیکوف همده ایکی تامان تخنیکی مسوول‌لری حضوری بیلن قۉشیمچه تخنیکی ییغینیده، ‎هرات نورالجهاد سب‌ستیشن ترقیات پروژه ایشی آلغه باریشی، حجت‌لرنی آماده بۉلیشی و اوشبو پروژه‌نی اوز وقتیتیده تطبیق اېتیلیشی حقیده بحث بۉلدی.
برشنا شرکتی رهبرلیگی، ترکمنستان‌لیک تامانیدن، قۉشیمچه تخنیکی هیأت ییغین‌لرده، اوشبو پروژه تطبیق اېتیلیشی اوچون، پروژه حجت‌لری تیارله‌نیشی و تجهیزات‌لر تکلیف‌لرینی نهایی قیلیشینی سۉره‌دی.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos