۴۵۰ تن نیروهای دفاعی از مرکز تعلیمی فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب فارغ گردیدند

۴۵۰ تن نیروهای دفاعی از مرکز تعلیمی فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب فارغ گردیدند

وزارت دفاع ملی می‌گوید، ۴۵۰ تن از منسوبان دفاعی پس از سپری کردن تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی سه ماهه از مرکز تعلیمی فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب این وزارت فارغ شدند.مسوولان در مراسم فراغت این نیروها با تاکید بر حفاظت از مردم و کشور گفتند که با مردم، رفتار نیک داشته باشید و پیوند برادری

وزارت دفاع ملی می‌گوید، ۴۵۰ تن از منسوبان دفاعی پس از سپری کردن تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی سه ماهه از مرکز تعلیمی فرقه ۲۲۱ شهید آفتاب این وزارت فارغ شدند.
مسوولان در مراسم فراغت این نیروها با تاکید بر حفاظت از مردم و کشور گفتند که با مردم، رفتار نیک داشته باشید و پیوند برادری را مستحکم کنید.
منسوبان تازه فارغ شده اطمینان داده‌اند که با تمام توان، از نظام امارت اسلامی و کشور محافظت می‌کنند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos