• قزاقستان آماده سهم‌گیری روی ساخت خط آهن «افغان-ترانس» است

    قزاقستان آماده سهم‌گیری روی ساخت خط آهن «افغان-ترانس» است0

    دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان(Aqorda) نوشته‌است که قاسم جومارت توقایف، رهبر قزاقستان در دیدار دوجانبه با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور اوزبیکستان برای تطبیق و توسعه خط آهن «افغان-ترانس» اعلام آماده‌گی کرده‌است.بر بنیاد این گزارش، رهبران دو کشور حمایت‌های خویش را از ابتکار ایجاد یک شرکت مشترک بین ادارات خط آهن قزاقستان و اوزبیکستان روی تنظیم

    READ MORE