یک شهروند افغان در ایران اعدام شده است

یک شهروند افغان در ایران اعدام شده است

سازمان حقوق بشر ایران در خبرنامه ای از اعدام یک شهروند افغان در زندان مرکزی شهر قم خبر داد.در خبرنامه آمده است که اسلام امان الدینی ۲۹ ساله به جرم قتل عمدی به اعدام محکوم شده است.

سازمان حقوق بشر ایران در خبرنامه ای از اعدام یک شهروند افغان در زندان مرکزی شهر قم خبر داد.
در خبرنامه آمده است که اسلام امان الدینی ۲۹ ساله به جرم قتل عمدی به اعدام محکوم شده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos