گشایش مارکیت جدید میوه‌ در‌ کابل

گشایش مارکیت جدید میوه‌ در‌ کابل

یک مارکیت جدید میوه و سبزی در منطقه‌ی کمپنی کابل با سرمایه‌گذاری یک‌ونیم میلیون دالر امریکایی از سوی یک سرمایه‌گذار گشایش یافت.

یک مارکیت جدید میوه و سبزی در منطقه‌ی کمپنی کابل با سرمایه‌گذاری یک‌ونیم میلیون دالر امریکایی از سوی یک سرمایه‌گذار گشایش یافت.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos