گروه بین المللی بحران از غرب خواست تا مانع برداشتن گام‌ها برای تقویت همکاری کشورهای منطقه با افغانستان نشود

گروه بین المللی بحران از غرب خواست تا مانع برداشتن گام‌ها برای تقویت همکاری کشورهای منطقه با افغانستان نشود

گروه بین المللی بحران روز سه شنبه در گزارشی از کشورهای غربی خواسته است که نباید مانع برداشتن گام‌های عملی برای تقویت همکاری منطقه‌ای با افغانستان به منظور بهبود وضعیت تجارت و مبارزه دربرابر شورشیان شوند.

گروه بین المللی بحران روز سه شنبه در گزارشی از کشورهای غربی خواسته است که نباید مانع برداشتن گام‌های عملی برای تقویت همکاری منطقه‌ای با افغانستان به منظور بهبود وضعیت تجارت و مبارزه دربرابر شورشیان شوند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos