کمیته مشترک ایران و افغانستان در نخستین نشست در مورد تجارت و ترانزیت گفت و گو کردند

کمیته مشترک ایران و افغانستان در نخستین نشست در مورد تجارت و ترانزیت گفت و گو کردند

کمیته مشترک افغانستان و ایران در اولین نشست شان درباره توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌اند.معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در خبرنامه‌ای گفته که در این نشست توافق شده که مدت زمان کار گمرک‌های اسلام‌قلعه، نیمروز و ابونصر فراهی و طرف ایران از ۸ ساعت به ۱۶ ساعت افزایش یابد.در این کمیته همچنین توافق

کمیته مشترک افغانستان و ایران در اولین نشست شان درباره توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌اند.
معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در خبرنامه‌ای گفته که در این نشست توافق شده که مدت زمان کار گمرک‌های اسلام‌قلعه، نیمروز و ابونصر فراهی و طرف ایران از ۸ ساعت به ۱۶ ساعت افزایش یابد.
در این کمیته همچنین توافق شده که رفت و آمد موترها از ۵۰۰ به ۱۲۰۰ در روز افزایش یابد.
بر اساس این خبرنامه، دو طرف در این نشست برخی از هزینه‌های تعین شده‌ شان را نیز لغو کردند

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos