کمک ۲۱ میلیون دالری اتحادیه اروپا به افغانستان

کمک ۲۱ میلیون دالری اتحادیه اروپا به افغانستان

برنامه جهانی خوراک از کمک‌های بیست و یک میلیون دالری اتحادیه اروپا به افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که این پول به نیازمندان در افغانستان، هزینه خواهد شد.در بخشی از خبرنامه‌ برنامه جهانی خوراک آمده: «برنامه جهانی خوارک سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بیش از ۶.۲۱ میلیون دالری اتحادیه اروپا استقبال می‌کند.

برنامه جهانی خوراک از کمک‌های بیست و یک میلیون دالری اتحادیه اروپا به افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که این پول به نیازمندان در افغانستان، هزینه خواهد شد.
در بخشی از خبرنامه‌ برنامه جهانی خوراک آمده: «برنامه جهانی خوارک سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بیش از ۶.۲۱ میلیون دالری اتحادیه اروپا استقبال می‌کند. این به برنامه جهانی غذا کمک می‌کند تا به ۲۱ میلیون نفر آسیب‌پذیر و ناامن غذایی در سراسر کشور برسد.»

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos