کار پروژه آبرسانی نهر بزرگ در شهر قندهار آغاز شده است

کار پروژه آبرسانی نهر بزرگ در شهر قندهار آغاز شده است

با تکمیل شدن این پروژه ۷ هزار خانواده از آب اشامیدنی برخوردار می‌شوند.

با تکمیل شدن این پروژه ۷ هزار خانواده از آب اشامیدنی برخوردار می‌شوند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos