کار ساخت سرک اتصالی شمال‌غرب کابل ۵۰ درصد تکمیل شده است

کار ساخت سرک اتصالی شمال‌غرب کابل ۵۰ درصد تکمیل شده است

شاروالی #کابل می‌گوید، کار ساخت سرک اتصالی شمال‌غرب کابل ۵۰ درصد تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

شاروالی #کابل می‌گوید، کار ساخت سرک اتصالی شمال‌غرب کابل ۵۰ درصد تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos