پیروی از جامعه جهانی؛ موقف هند دربرابر به‌رسمیت‌شناسی ا.ا

پیروی از جامعه جهانی؛ موقف هند دربرابر به‌رسمیت‌شناسی ا.ا

جی شنکر، وزیر خارجه هند در پیوند به موضوع به‌رسمیت‌شناسی حکومت افغانستان گفته است که موقف دهلی‌نو در این باره با موضع جامعه جهانی هم‌خوانی دارد.برخی رسانه‌های هندی نوشته‌اند که جی شنکر، وزیر خارجه هند همچنان گفته است که رویکرد هند در برابر مردم افغانستان براساس «روابط تاریخی و دوستی» است.

جی شنکر، وزیر خارجه هند در پیوند به موضوع به‌رسمیت‌شناسی حکومت افغانستان گفته است که موقف دهلی‌نو در این باره با موضع جامعه جهانی هم‌خوانی دارد.
برخی رسانه‌های هندی نوشته‌اند که جی شنکر، وزیر خارجه هند همچنان گفته است که رویکرد هند در برابر مردم افغانستان براساس «روابط تاریخی و دوستی» است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos