پولیس مبارزه با مواد مخدر ۳ تن را در پیوند به قاچاق بیش از ۴ کیلو گرام چرس

پولیس مبارزه با مواد مخدر ۳ تن را در پیوند به قاچاق بیش از ۴ کیلو گرام چرس

۴ کیلو هيروئين، ۳۵۰ گرام تریاک و ۱۸۵۰ عدد تابلیت‌های نشه آور از ولایت ننگرهار بازداشت نمودند.

۴ کیلو هيروئين، ۳۵۰ گرام تریاک و ۱۸۵۰ عدد تابلیت‌های نشه آور از ولایت ننگرهار بازداشت نمودند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos