پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار از بازداشت ۱۲تن در پیوند به‌قاچاق و فروش مواد مخدر خبر داده است

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار از بازداشت ۱۲تن در پیوند به‌قاچاق و فروش مواد مخدر خبر داده است

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در ولایت ننگرهار ۱۲تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت نمودند. از نزد افراد بازداشت شده ۸۴ کیلوگرام چرس، ۱۰ کیلوگرام هیروئین و ۵۹۱ قرص تابلیت های نشه آور بدست آمده است.

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه در ولایت ننگرهار ۱۲تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت نمودند.

از نزد افراد بازداشت شده ۸۴ کیلوگرام چرس، ۱۰ کیلوگرام هیروئین و ۵۹۱ قرص تابلیت های نشه آور بدست آمده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos