پلنگ برفی که ۳۰ راس بز و گوسفند را در زیباک بدخشان از بین برده بود، در طیعت رها می‌شود

پلنگ برفی که ۳۰ راس بز و گوسفند را در زیباک بدخشان از بین برده بود، در طیعت رها می‌شود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید، پلنگ برفی‌ای که به دلیل حمله مکرر بر مواشی مالداران در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان گرفتار شده بود، در حال حاضر در یک مکان امن نگهداری می‌شود و قرار است از سوی داکتران معاینه و تداوی شود.این وزارت افزوده است که پس از تداوی، این پلنگ دوباره در یک

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید، پلنگ برفی‌ای که به دلیل حمله مکرر بر مواشی مالداران در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان گرفتار شده بود، در حال حاضر در یک مکان امن نگهداری می‌شود و قرار است از سوی داکتران معاینه و تداوی شود.
این وزارت افزوده است که پس از تداوی، این پلنگ دوباره در یک مکان مناسب در طبیعت رها خواهد شد.
این پلنگ اخیراً با حمله بر یک محل نگهداری مواشی ۳۰ راس بز و گوسفند را از بین برده بود

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos