پشتیبانی رییس ارتش بریتانیا از تحقیقات مستقلانه جنایت‌های جنگی در افغانستان

پشتیبانی رییس ارتش بریتانیا از تحقیقات مستقلانه جنایت‌های جنگی در افغانستان

جنرال پاتریک سندرز، رییس ارتش بریتانیا از تحقیقات مستقلانه در مورد اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان اعلام‌ حمایت کرده است. جنرال سندرز در نامه‌ای به نهاد تحقیقاتی اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته است هر جایی که این نوع اتهام‌ جدی مطرح می‌شود، باید به‌طور کامل و مستقل بررسی شوند. گفته شده

جنرال پاتریک سندرز، رییس ارتش بریتانیا از تحقیقات مستقلانه در مورد اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان اعلام‌ حمایت کرده است.

جنرال سندرز در نامه‌ای به نهاد تحقیقاتی اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته است هر جایی که این نوع اتهام‌ جدی مطرح می‌شود، باید به‌طور کامل و مستقل بررسی شوند.

گفته شده است که بیشتر این جنایت‌ها از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رخ داده‌اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos