وچا گفته است که برای کمک به ۱۱۴ هزار آسیب‌دیده زمین‌لرزه‌های هرات به ۹۳ میلیون دالر نیاز دارد

وچا گفته است که برای کمک به ۱۱۴ هزار آسیب‌دیده زمین‌لرزه‌های هرات به ۹۳ میلیون دالر نیاز دارد

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با نشر گزارشی گفته که برای کمک به ۱۱۴ هزار آسیب‌دیده از زمین‌لرزه‌های هرات این نهاد به ۹۳ میلیون دالر نیاز دارد.اوچا افزوده که آسیب‌دیده‌های این زمین‌لرزه‌ها به کمک‌های زمستانی چون ایجاد سرپناه، لباس، کمپل و مواد سوخت نیاز دارند.

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با نشر گزارشی گفته که برای کمک به ۱۱۴ هزار آسیب‌دیده از زمین‌لرزه‌های هرات این نهاد به ۹۳ میلیون دالر نیاز دارد.
اوچا افزوده که آسیب‌دیده‌های این زمین‌لرزه‌ها به کمک‌های زمستانی چون ایجاد سرپناه، لباس، کمپل و مواد سوخت نیاز دارند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos