وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها خبر داده است

که نزدیک به ۷هزار مهاجر افغان در حال حاضر در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفته است که این وزارت تلاش می‌کند تا هرچه زودتر این مهاجران را رها و به کشور انتقال دهد. به گفته اقای راشد، مهاجران افغان به علت‌های گوناگون بازداشت شده‌اند

که نزدیک به ۷هزار مهاجر افغان در حال حاضر در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند.

عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفته است که این وزارت تلاش می‌کند تا هرچه زودتر این مهاجران را رها و به کشور انتقال دهد.

به گفته اقای راشد، مهاجران افغان به علت‌های گوناگون بازداشت شده‌اند

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos