وزارت فواید عامه از آغاز کار بازسازی بخش سوم شاهراه سالنگ خبر داده است

وزارت فواید عامه از آغاز کار بازسازی بخش سوم شاهراه سالنگ خبر داده است

بر بنیاد خبرنامه این وزارت که روز شنبه منتشر شد، این بخش شاهراه که از ولسوالی خنجان الی ولسوالی دوشی امتداد دارد ۲۱.۳ کیلومتر طول، ۷ متر عرض و ۳ متر کناره دارد.کار بازسازی این بخش سرک شامل ساختمان‌های مصنوعی، ترمیم پل و پلچک‌ها، موانع کانکریتی و ترمیم دیوارهای استنادی می‌باشد.

بر بنیاد خبرنامه این وزارت که روز شنبه منتشر شد، این بخش شاهراه که از ولسوالی خنجان الی ولسوالی دوشی امتداد دارد ۲۱.۳ کیلومتر طول، ۷ متر عرض و ۳ متر کناره دارد.
کار بازسازی این بخش سرک شامل ساختمان‌های مصنوعی، ترمیم پل و پلچک‌ها، موانع کانکریتی و ترمیم دیوارهای استنادی می‌باشد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos