وزارت صنعت و تجارت: به زودی یک شرکت سهامی در کشور ایجاد می‌شود

وزارت صنعت و تجارت: به زودی یک شرکت سهامی در کشور ایجاد می‌شود

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت در نظر دارد تا یک شرکت سهامی را در کشور ایجاد کند. عبدالسلام جواد آخندزاده سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که هدف از ایجاد این شرکت سهامی سهیم ساختن افرادی‌که پول کم دارند و یا توانایی تجارت بزرگ را ندارد، است

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت در نظر دارد تا یک شرکت سهامی را در کشور ایجاد کند.

عبدالسلام جواد آخندزاده سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که هدف از ایجاد این شرکت سهامی سهیم ساختن افرادی‌که پول کم دارند و یا توانایی تجارت بزرگ را ندارد، است

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos