وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد

وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد

که بیش از یک صدو بیست هزار فرد آسیب‌پذیر به شمول معلولان، یتیمان و اعضای خانواده نظامیان پیشین را ثبت این وزارت کرده اند. سخنگوی این وزارت می‌گوید به شماری از این خانوده‌ها کمک‌های نقدی انجام شده و برای سایر افراد این روند جریان دارد.

که بیش از یک صدو بیست هزار فرد آسیب‌پذیر به شمول معلولان، یتیمان و اعضای خانواده نظامیان پیشین را ثبت این وزارت کرده اند.

سخنگوی این وزارت می‌گوید به شماری از این خانوده‌ها کمک‌های نقدی انجام شده و برای سایر افراد این روند جریان دارد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos