وزارت دفاع ملی ۳۶ میلیون و ۵۷۴ هزار افغانی را به آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه هرات کمک کرد

وزارت دفاع ملی ۳۶ میلیون و ۵۷۴ هزار افغانی را به آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه هرات کمک کرد

این وزارت گفته که این پول در ساخت خانه برای آسیب‌دیده‌ها هزینه خواهد شد.وزارت دفاع افزوده که پیش از این نیز ۱۰ میلیون افغانی به آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه در غرب کشور کمک کرده بود.

این وزارت گفته که این پول در ساخت خانه برای آسیب‌دیده‌ها هزینه خواهد شد.
وزارت دفاع افزوده که پیش از این نیز ۱۰ میلیون افغانی به آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه در غرب کشور کمک کرده بود.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos