وزارت داخله پاکستان به افغان‌های مقیم این کشور هشدار داده است

که فعالیت‌های انتخاباتی یا کاندیدها را تمویل نکنند در غیر آن اخراج از پاکستان اخراج می‌شوند.

که فعالیت‌های انتخاباتی یا کاندیدها را تمویل نکنند در غیر آن اخراج از پاکستان اخراج می‌شوند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos