وزارت تجارت: تلاش ها برای ایجاد شرکت های سهامی در کشور آغاز شده است

وزارت تجارت: تلاش ها برای ایجاد شرکت های سهامی در کشور آغاز شده است

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تلاش‌ها برای ایجاد شرکت سهامی در سطح کشور آغاز شده است. مسئولان در این وزارت می‌گویند کسانی که پول اندک هم داشته باشند می‌توانند شریک این شرکت شوند و پس از ایجاد آن، مفاد مطابق سهم سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تلاش‌ها برای ایجاد شرکت سهامی در سطح کشور آغاز شده است. مسئولان در این وزارت می‌گویند کسانی که پول اندک هم داشته باشند می‌توانند شریک این شرکت شوند و پس از ایجاد آن، مفاد مطابق سهم سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos