وزارت امور خارجه کشور گفته است که تعیین نماینده اضافی دیگر از سوی سازمان ملل برای افغانستان امر غیر ضروری محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه کشور گفته است که تعیین نماینده اضافی دیگر از سوی سازمان ملل برای افغانستان امر غیر ضروری محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه کشور گفته است که تعیین نماینده اضافی دیگر از سوی سازمان ملل برای افغانستان امر غیر ضروری محسوب می‌شود.این وزارت، در اعلامیه‌ای از تصویب قطع‌نامهٔ دو هزار و ۷۲۱ باوجود اختلاف نظر میان اعضای دایمی شورای امنیت می‌افزاید «حکومت افغانستان ‌بار دیگر تکرار می‌کند که تعیین نمایندهٔ اضافی دیگر برای افغانستان در

وزارت امور خارجه کشور گفته است که تعیین نماینده اضافی دیگر از سوی سازمان ملل برای افغانستان امر غیر ضروری محسوب می‌شود.
این وزارت، در اعلامیه‌ای از تصویب قطع‌نامهٔ دو هزار و ۷۲۱ باوجود اختلاف نظر میان اعضای دایمی شورای امنیت می‌افزاید «حکومت افغانستان ‌بار دیگر تکرار می‌کند که تعیین نمایندهٔ اضافی دیگر برای افغانستان در موجوديت مأموریت ویژهٔ ملل متحد (یوناما)، امری‌ غیرضروری محسوب می‌شود، زیرا که افغانستان کشوری درحال جنگ نیست

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos