هند در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی؛ بیش از یک میلیارد واجد شرایط رای‌دهی هستند

هند در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی؛ بیش از یک میلیارد واجد شرایط رای‌دهی هستند

بر اساس گزارش‌ها؛ انتخابات پارلمانی به سطح ملی در هند به تاریخ ۱۹ ماه اپریل برگزار می‌شود. گزارش‌ها می‌افزایند که نزدیک به یک میلیارد تن واجد شرایط رای‌دادن هستند و این انتخابات بیش از شش هفته ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها؛ انتخابات پارلمانی به سطح ملی در هند به تاریخ ۱۹ ماه اپریل برگزار می‌شود. گزارش‌ها می‌افزایند که نزدیک به یک میلیارد تن واجد شرایط رای‌دادن هستند و این انتخابات بیش از شش هفته ادامه خواهد داشت.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos