نهادهای بین المللی در‌افغانستان‌ مکلف ‌به‌ رعایت قانون‌هستند

نهادهای بین المللی در‌افغانستان‌ مکلف ‌به‌ رعایت قانون‌هستند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ا.ا گفته است که کارمندان نهادهای بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون در افغانستان فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت قانون این کشور هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ا.ا گفته است که کارمندان نهادهای بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون در افغانستان فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت قانون این کشور هستند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos