نزدیک به ۶۰ تن از کارمندان اطفاییه از ولایت‌های مختلف کشور

نزدیک به ۶۰ تن از کارمندان اطفاییه از ولایت‌های مختلف کشور

نزدیک به ۶۰ تن از کارمندان اطفاییه از ولایت‌های مختلف کشور، پس از فراگیری آموزش‌های یک ماهه مسلکی از مرکز تربیوی ریاست رسیدگی به حوادث و اطفاییه وزارت امور داخله فارغ شدند.به گفته نورالله انصار، رئیس رسیدگی به حوادث و اطفاییه وزارت داخله می‌گوید هم‌اکنون در 34 ولایت و بنادر کشور آمریت‌های اطفائیه با تجهیزات

نزدیک به ۶۰ تن از کارمندان اطفاییه از ولایت‌های مختلف کشور، پس از فراگیری آموزش‌های یک ماهه مسلکی از مرکز تربیوی ریاست رسیدگی به حوادث و اطفاییه وزارت امور داخله فارغ شدند.
به گفته نورالله انصار، رئیس رسیدگی به حوادث و اطفاییه وزارت داخله می‌گوید هم‌اکنون در 34 ولایت و بنادر کشور آمریت‌های اطفائیه با تجهیزات پیشرفته فعال می‌باشد

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos