نتقاد امیرخان متقی از سیاست‌های دوگانه‌ی جهان در کنفرانس تهران

نتقاد امیرخان متقی از سیاست‌های دوگانه‌ی جهان در کنفرانس تهران

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در کنفرانس بین‌المللی تهران، از وضعیت جاری در فلسطین و سیاست‌های دوگانه‌ی جهان انتقاد کرد. آقای متقی از جهان اسلام خواستار یک‌پارچگی درباره مساله‌ی فلسطین شد و مبارزه مردم فلسطین را مشروع و قانونی عنوان کرد.

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در کنفرانس بین‌المللی تهران، از وضعیت جاری در فلسطین و سیاست‌های دوگانه‌ی جهان انتقاد کرد.

آقای متقی از جهان اسلام خواستار یک‌پارچگی درباره مساله‌ی فلسطین شد و مبارزه مردم فلسطین را مشروع و قانونی عنوان کرد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos