موزیم ملی افغانستان با بیش از ۶۰ هزار آثار باستانی از تاریخی‌ترین‌‌های منطقه است

موزیم ملی افغانستان با بیش از ۶۰ هزار آثار باستانی از تاریخی‌ترین‌‌های منطقه است

عتیق‌الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم گرامیداشت از روز «حفاظت از میراث‌های فرهنگی» اظهار داشت بیش از 60 هزار آثار باستانی در موزه ملی افغانستان نگهداری می‌شود. وی افزود: موزه ملی افغانستان تاریخی‌ترین موزه‌ها در سطح منطقه است

عتیق‌الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم گرامیداشت از روز «حفاظت از میراث‌های فرهنگی» اظهار داشت بیش از 60 هزار آثار باستانی در موزه ملی افغانستان نگهداری می‌شود.

وی افزود: موزه ملی افغانستان تاریخی‌ترین موزه‌ها در سطح منطقه است

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos