موج‌ دوم‌ اخراج‌ مهاجرین افغان از پاکستان

موج‌ دوم‌ اخراج‌ مهاجرین افغان از پاکستان

محسن رضا نقوی وزیر داخله پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان تا کمتر از یک ماه دیگر از کشورش خبر می‌دهد.

محسن رضا نقوی وزیر داخله پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان تا کمتر از یک ماه دیگر از کشورش خبر می‌دهد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos