مستند محو کشت کوکنار در افغانستان

مستند  محو کشت کوکنار در افغانستان،  نشان دهنده ی قاطعیت امارت اسلامی در پیوند به محو این پدیده را به تصویر کشیده است. ما در این تحقیق به امار و ارقام های ساحوی حقیقی پرداخته ایم تا انعکاس روشن از پروسه ی محو کشت کوکنار در افغانستان ارایه دهیم.

مستند  محو کشت کوکنار در افغانستان،  نشان دهنده ی قاطعیت امارت اسلامی در پیوند به محو این پدیده را به تصویر کشیده است. ما در این تحقیق به امار و ارقام های ساحوی حقیقی پرداخته ایم تا انعکاس روشن از پروسه ی محو کشت کوکنار در افغانستان ارایه دهیم.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos