مسئولان محلی در ولایت پروان از حریق ۱۰۰۰ کیلوگرام مواد مخدر خبر داده اند

مسئولان محلی در ولایت پروان از حریق ۱۰۰۰ کیلوگرام مواد مخدر خبر داده اند

مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان می‌گویند، یک‌هزار کیلوگرام مواد‌مخدر در جریان دو سال از این ولایت جمع‌آوری و حریق شده است و در پیوند به آن ۹۰ تن بازداشت شده اند.

مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان می‌گویند، یک‌هزار کیلوگرام مواد‌مخدر در جریان دو سال از این ولایت جمع‌آوری و حریق شده است و در پیوند به آن ۹۰ تن بازداشت شده اند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos