مجاهد: نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدیدها از افغانستان بی‌مورد است

مجاهد: نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدیدها از افغانستان بی‌مورد است

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کرد نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدیدها از افغانستان بی‌مورد است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کرد نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدیدها از افغانستان بی‌مورد است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos