ماموریت «سینیرلی اوغلو» در افغانستان تمدید شد

ماموریت «سینیرلی اوغلو» در افغانستان تمدید شد

آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل ماموریت «فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه این سازمان در امور افغانستان را تمدید کرد که گزارش وضعیت کشور را چندی قبل به شورای امنیت ارائه کرده بود.

آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل ماموریت «فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه این سازمان در امور افغانستان را تمدید کرد که گزارش وضعیت کشور را چندی قبل به شورای امنیت ارائه کرده بود.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos