قومندانی امنیه ولایت هرات از بازداشت دو تن در پیوند به سرقت موبایل خبر داده است

قومندانی امنیه ولایت هرات از بازداشت دو تن در پیوند به سرقت موبایل خبر داده است

پرسونل آمریت حوزه ششم امنیتی قومندانی امنیه هرات طی یک راپور کشفی دو تن را در پیوند به سرقت یک سیت موبایل، بطور بالفعل از مربوطات این حوزه بازداشت نمودند.به گفته این اداره از نزد این افراد، دو سیت موبایل مسروقه نیز به‌دست آمده که به‌رویت اسناد قانونی آن به صاحبان آن تسلیم داده شد.

پرسونل آمریت حوزه ششم امنیتی قومندانی امنیه هرات طی یک راپور کشفی دو تن را در پیوند به سرقت یک سیت موبایل، بطور بالفعل از مربوطات این حوزه بازداشت نمودند.
به گفته این اداره از نزد این افراد، دو سیت موبایل مسروقه نیز به‌دست آمده که به‌رویت اسناد قانونی آن به صاحبان آن تسلیم داده شد.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos