قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه با ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزیا دیدار کرده است.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه با ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزیا دیدار کرده است.

در صفحه‌ای ایکس وزارت صحت‌عامه آمده که در این دیدار درباره تبادل تجربه‌ها در زمینه صحت، گسترش روابط دوجانبه در عرصه تجارت و بازدید گردشگران افغان از مالزیا گفت‌وگو شده است

در صفحه‌ای ایکس وزارت صحت‌عامه آمده که در این دیدار درباره تبادل تجربه‌ها در زمینه صحت، گسترش روابط دوجانبه در عرصه تجارت و بازدید گردشگران افغان از مالزیا گفت‌وگو شده است

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos