قره‌باغ پس از ۳۵ سال دوباره در کنترل آذربایجان قرار گرفت

قره‌باغ پس از ۳۵ سال دوباره در کنترل آذربایجان قرار گرفت

الهام علی‌اف، رییس جمهور آذربایجان بیرق کشورش را در مرکز قره‌باغ «آغ دره » برافراشت.پس از عملیات نیروهای آذربایجان در ماه گذشته، تقریباً تمامی ساکنان ارمنی آن قره‌باغ را ترک کردند و به ارمنستان رفتند.

الهام علی‌اف، رییس جمهور آذربایجان بیرق کشورش را در مرکز قره‌باغ «آغ دره » برافراشت.
پس از عملیات نیروهای آذربایجان در ماه گذشته، تقریباً تمامی ساکنان ارمنی آن قره‌باغ را ترک کردند و به ارمنستان رفتند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos