عواید زغال‌سنگ ولسوالی بلخاب در ساخت کانال قوش‌تیپه هزینه می‌شود

عواید زغال‌سنگ ولسوالی بلخاب در ساخت کانال قوش‌تیپه هزینه می‌شود

عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجرایوی شرکت انکشاف ملی می‌افزاید پس از این‌که مسوولیت معادن زغال‌سنگ بلخاب به این شرکت سپرده شد، استخراج مردمی در این معادن منع شده است.ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که با کوه ها و دره‌های پر خم و پیچ پوشیده شده، معادن زغال‌سنگ فراوان و با کیفیت عالی را در خود جا داده است.

عبدالرحمن عطاش رییس عمومی اجرایوی شرکت انکشاف ملی می‌افزاید پس از این‌که مسوولیت معادن زغال‌سنگ بلخاب به این شرکت سپرده شد، استخراج مردمی در این معادن منع شده است.
ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که با کوه ها و دره‌های پر خم و پیچ پوشیده شده، معادن زغال‌سنگ فراوان و با کیفیت عالی را در خود جا داده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos