عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، امشب در برابر حریف روسی‌اش به مبارزه میپردازد

عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، امشب در برابر حریف روسی‌اش به مبارزه میپردازد

مراسم وزن کشی این رزمی‌کار کشور شام گذشته برابر حریف‌اش انجام شد و قرار است او امشب، رأس ساعت ۷:۳۰ به وقت افغانستان رقابت‌اش را برگزار کند.این نبرد حساس میان بدخشی و حریف روسی‌اش، در سازمان “ای‌سی‌ای”در شهر مسکو روسیه، برگزار می‌شود.

مراسم وزن کشی این رزمی‌کار کشور شام گذشته برابر حریف‌اش انجام شد و قرار است او امشب، رأس ساعت ۷:۳۰ به وقت افغانستان رقابت‌اش را برگزار کند.
این نبرد حساس میان بدخشی و حریف روسی‌اش، در سازمان “ای‌سی‌ای”در شهر مسکو روسیه، برگزار می‌شود.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos