…عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله گفته است که

…عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله گفته است که

دوربین‌های امنیتی نصب‌شده در پایتخت و برخی شاهراه‌ها، قابلیت شناسایی افراد و گروه‌های هراس‌افگن را دارند. به گفته‌ی آقای قانع، وزارت داخله توانسته است با کارگیری از همین دوربین‌ها، افراد و گروه‌هایی را به اتهام جرم‌های گوناگون بازداشت کند.

دوربین‌های امنیتی نصب‌شده در پایتخت و برخی شاهراه‌ها، قابلیت شناسایی افراد و گروه‌های هراس‌افگن را دارند.

به گفته‌ی آقای قانع، وزارت داخله توانسته است با کارگیری از همین دوربین‌ها، افراد و گروه‌هایی را به اتهام جرم‌های گوناگون بازداشت کند.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos