عبدالباری عمر: با دعوت رسمی به اروپا رفته بودم

عبدالباری عمر: با دعوت رسمی به اروپا رفته بودم

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود.

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos