شیر محمد عباس ستانکزی: هیچ‌کسی نمی‌تواند دیگران را از تحصیل منع نماید

شیر محمد عباس ستانکزی: هیچ‌کسی نمی‌تواند دیگران را از تحصیل منع نماید

معین سیاسی وزارت خارجه در حساب اکس خود نگاشته است، تحصیل چیزی است که هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را از شما بگیرد.او افزوده که “یک آموزش خوب می‌تواند هر کسی را تغییر دهد و یک معلم خوب می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.”

معین سیاسی وزارت خارجه در حساب اکس خود نگاشته است، تحصیل چیزی است که هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را از شما بگیرد.
او افزوده که “یک آموزش خوب می‌تواند هر کسی را تغییر دهد و یک معلم خوب می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.”

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos