شماری از مهاجرانی که پس از اخراج‌ از پاکستان به ولایت بلخ رفته‌اند

شماری از مهاجرانی که پس از اخراج‌ از پاکستان به ولایت بلخ رفته‌اند

می‌گویند که هنوزهم برخی اعضای خانواده‌های شان در پاکستان زندانی هستند.آنان روایت‌های تلخی از برخورد نظامیان پاکستانی دارند و می‌افزایند که هنگام برگشت، اموال شان در خاک پاکستان دزدی شده است.سیدالیاس، اخراج شده از پاکستان گفت: «در خانه که دو مرد بود، یکی را بردند، پول ما را گرفتند و چپاول کردند. پس از آزار

می‌گویند که هنوزهم برخی اعضای خانواده‌های شان در پاکستان زندانی هستند.
آنان روایت‌های تلخی از برخورد نظامیان پاکستانی دارند و می‌افزایند که هنگام برگشت، اموال شان در خاک پاکستان دزدی شده است.
سیدالیاس، اخراج شده از پاکستان گفت: «در خانه که دو مرد بود، یکی را بردند، پول ما را گرفتند و چپاول کردند. پس از آزار و اذیت فراوان، ما اخراج شدیم.»

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos