سفیر جاپان برای افغانستان بر تعامل توکیو و کابل تاکید کرده است

سفیر جاپان برای افغانستان بر تعامل توکیو و کابل تاکید کرده است

تاکاشی اوکادا سفیر جاپان برای کابل در دیدار تودیعی با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفته فرصت تحقق صلح و رفاه در افغانستان وجود دارد و بر تعامل توکیو و کابل نیز تاکید کرده است.

تاکاشی اوکادا سفیر جاپان برای کابل در دیدار تودیعی با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفته فرصت تحقق صلح و رفاه در افغانستان وجود دارد و بر تعامل توکیو و کابل نیز تاکید کرده است.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos